Ontslag Stoppeldijkveer

Uw werkgever in Stoppeldijkveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stoppeldijkveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stoppeldijkveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stoppeldijkveer. Uw werkgever in Stoppeldijkveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stoppeldijkveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stoppeldijkveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stoppeldijkveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stoppeldijkveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stoppeldijkveer of met bevallingsverlof bent in Stoppeldijkveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stoppeldijkveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stoppeldijkveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stoppeldijkveer
 • Als u in Stoppeldijkveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stoppeldijkveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Stoppeldijkveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stoppeldijkveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stoppeldijkveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stoppeldijkveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stoppeldijkveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stoppeldijkveer. Uitzonderingen in Stoppeldijkveer;
 • Als uw werkgever in Stoppeldijkveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stoppeldijkveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stoppeldijkveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stoppeldijkveer niet geschikt voor uw werk in Stoppeldijkveer of
 • u functioneert niet voldoende in Stoppeldijkveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stoppeldijkveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stoppeldijkveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stoppeldijkveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stoppeldijkveer verblijft, dan mag uw werkgever in Stoppeldijkveer u eveneens wel ontslaan.