Ontslag Stootshorn

Uw werkgever in Stootshorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stootshorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stootshorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stootshorn. Uw werkgever in Stootshorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stootshorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stootshorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stootshorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stootshorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stootshorn of met bevallingsverlof bent in Stootshorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stootshorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stootshorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stootshorn
 • Als u in Stootshorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stootshorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Stootshorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stootshorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stootshorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stootshorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stootshorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stootshorn. Uitzonderingen in Stootshorn;
 • Als uw werkgever in Stootshorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stootshorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stootshorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stootshorn niet geschikt voor uw werk in Stootshorn of
 • u functioneert niet voldoende in Stootshorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stootshorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stootshorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stootshorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stootshorn verblijft, dan mag uw werkgever in Stootshorn u eveneens wel ontslaan.