Ontslag Oude stoof

Uw werkgever in Oude stoof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude stoof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude stoof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude stoof. Uw werkgever in Oude stoof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude stoof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude stoof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude stoof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude stoof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude stoof of met bevallingsverlof bent in Oude stoof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude stoof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude stoof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude stoof
 • Als u in Oude stoof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude stoof wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude stoof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude stoof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude stoof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude stoof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude stoof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude stoof. Uitzonderingen in Oude stoof;
 • Als uw werkgever in Oude stoof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude stoof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude stoof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude stoof niet geschikt voor uw werk in Oude stoof of
 • u functioneert niet voldoende in Oude stoof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude stoof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude stoof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude stoof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude stoof verblijft, dan mag uw werkgever in Oude stoof u eveneens wel ontslaan.