Ontslag Stompwijk

Uw werkgever in Stompwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stompwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stompwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stompwijk. Uw werkgever in Stompwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stompwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stompwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stompwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stompwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stompwijk of met bevallingsverlof bent in Stompwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stompwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stompwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stompwijk
 • Als u in Stompwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stompwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Stompwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stompwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stompwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stompwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stompwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stompwijk. Uitzonderingen in Stompwijk;
 • Als uw werkgever in Stompwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stompwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stompwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stompwijk niet geschikt voor uw werk in Stompwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Stompwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stompwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stompwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stompwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stompwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Stompwijk u eveneens wel ontslaan.