Ontslag Stompetoren

Uw werkgever in Stompetoren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stompetoren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stompetoren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stompetoren. Uw werkgever in Stompetoren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stompetoren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stompetoren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stompetoren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stompetoren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stompetoren of met bevallingsverlof bent in Stompetoren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stompetoren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stompetoren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stompetoren
 • Als u in Stompetoren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stompetoren wilt opnemen;
 • Omdat u in Stompetoren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stompetoren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stompetoren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stompetoren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stompetoren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stompetoren. Uitzonderingen in Stompetoren;
 • Als uw werkgever in Stompetoren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stompetoren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stompetoren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stompetoren niet geschikt voor uw werk in Stompetoren of
 • u functioneert niet voldoende in Stompetoren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stompetoren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stompetoren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stompetoren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stompetoren verblijft, dan mag uw werkgever in Stompetoren u eveneens wel ontslaan.