Ontslag Stommeveld

Uw werkgever in Stommeveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stommeveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stommeveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stommeveld. Uw werkgever in Stommeveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stommeveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stommeveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stommeveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stommeveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stommeveld of met bevallingsverlof bent in Stommeveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stommeveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stommeveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stommeveld
 • Als u in Stommeveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stommeveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Stommeveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stommeveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stommeveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stommeveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stommeveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stommeveld. Uitzonderingen in Stommeveld;
 • Als uw werkgever in Stommeveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stommeveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stommeveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stommeveld niet geschikt voor uw werk in Stommeveld of
 • u functioneert niet voldoende in Stommeveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stommeveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stommeveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stommeveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stommeveld verblijft, dan mag uw werkgever in Stommeveld u eveneens wel ontslaan.