Ontslag Stolwijkersluis

Uw werkgever in Stolwijkersluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stolwijkersluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stolwijkersluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stolwijkersluis. Uw werkgever in Stolwijkersluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stolwijkersluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stolwijkersluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stolwijkersluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stolwijkersluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stolwijkersluis of met bevallingsverlof bent in Stolwijkersluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stolwijkersluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stolwijkersluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stolwijkersluis
 • Als u in Stolwijkersluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stolwijkersluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Stolwijkersluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stolwijkersluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stolwijkersluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stolwijkersluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stolwijkersluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stolwijkersluis. Uitzonderingen in Stolwijkersluis;
 • Als uw werkgever in Stolwijkersluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stolwijkersluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stolwijkersluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stolwijkersluis niet geschikt voor uw werk in Stolwijkersluis of
 • u functioneert niet voldoende in Stolwijkersluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stolwijkersluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stolwijkersluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stolwijkersluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stolwijkersluis verblijft, dan mag uw werkgever in Stolwijkersluis u eveneens wel ontslaan.