Ontslag Stolwijk

Uw werkgever in Stolwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stolwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stolwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stolwijk. Uw werkgever in Stolwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stolwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stolwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stolwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stolwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stolwijk of met bevallingsverlof bent in Stolwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stolwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stolwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stolwijk
 • Als u in Stolwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stolwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Stolwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stolwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stolwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stolwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stolwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stolwijk. Uitzonderingen in Stolwijk;
 • Als uw werkgever in Stolwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stolwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stolwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stolwijk niet geschikt voor uw werk in Stolwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Stolwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stolwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stolwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stolwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stolwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Stolwijk u eveneens wel ontslaan.