Ontslag Stolpervlotbrug

Uw werkgever in Stolpervlotbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stolpervlotbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stolpervlotbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stolpervlotbrug. Uw werkgever in Stolpervlotbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stolpervlotbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stolpervlotbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stolpervlotbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stolpervlotbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stolpervlotbrug of met bevallingsverlof bent in Stolpervlotbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stolpervlotbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stolpervlotbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stolpervlotbrug
 • Als u in Stolpervlotbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stolpervlotbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Stolpervlotbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stolpervlotbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stolpervlotbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stolpervlotbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stolpervlotbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stolpervlotbrug. Uitzonderingen in Stolpervlotbrug;
 • Als uw werkgever in Stolpervlotbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stolpervlotbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stolpervlotbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stolpervlotbrug niet geschikt voor uw werk in Stolpervlotbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Stolpervlotbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stolpervlotbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stolpervlotbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stolpervlotbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stolpervlotbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Stolpervlotbrug u eveneens wel ontslaan.