Ontslag Stolpen

Uw werkgever in Stolpen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stolpen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stolpen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stolpen. Uw werkgever in Stolpen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stolpen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stolpen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stolpen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stolpen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stolpen of met bevallingsverlof bent in Stolpen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stolpen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stolpen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stolpen
 • Als u in Stolpen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stolpen wilt opnemen;
 • Omdat u in Stolpen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stolpen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stolpen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stolpen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stolpen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stolpen. Uitzonderingen in Stolpen;
 • Als uw werkgever in Stolpen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stolpen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stolpen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stolpen niet geschikt voor uw werk in Stolpen of
 • u functioneert niet voldoende in Stolpen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stolpen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stolpen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stolpen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stolpen verblijft, dan mag uw werkgever in Stolpen u eveneens wel ontslaan.