Ontslag Stokt

Uw werkgever in Stokt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stokt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stokt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stokt. Uw werkgever in Stokt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stokt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stokt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stokt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stokt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stokt of met bevallingsverlof bent in Stokt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stokt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stokt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stokt
 • Als u in Stokt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stokt wilt opnemen;
 • Omdat u in Stokt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stokt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stokt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stokt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stokt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stokt. Uitzonderingen in Stokt;
 • Als uw werkgever in Stokt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stokt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stokt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stokt niet geschikt voor uw werk in Stokt of
 • u functioneert niet voldoende in Stokt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stokt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stokt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stokt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stokt verblijft, dan mag uw werkgever in Stokt u eveneens wel ontslaan.