Ontslag Stokske

Uw werkgever in Stokske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stokske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stokske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stokske. Uw werkgever in Stokske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stokske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stokske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stokske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stokske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stokske of met bevallingsverlof bent in Stokske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stokske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stokske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stokske
 • Als u in Stokske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stokske wilt opnemen;
 • Omdat u in Stokske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stokske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stokske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stokske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stokske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stokske. Uitzonderingen in Stokske;
 • Als uw werkgever in Stokske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stokske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stokske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stokske niet geschikt voor uw werk in Stokske of
 • u functioneert niet voldoende in Stokske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stokske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stokske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stokske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stokske verblijft, dan mag uw werkgever in Stokske u eveneens wel ontslaan.