Ontslag Stokkum

Uw werkgever in Stokkum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stokkum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stokkum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stokkum. Uw werkgever in Stokkum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stokkum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stokkum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stokkum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stokkum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stokkum of met bevallingsverlof bent in Stokkum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stokkum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stokkum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stokkum
 • Als u in Stokkum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stokkum wilt opnemen;
 • Omdat u in Stokkum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stokkum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stokkum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stokkum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stokkum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stokkum. Uitzonderingen in Stokkum;
 • Als uw werkgever in Stokkum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stokkum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stokkum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stokkum niet geschikt voor uw werk in Stokkum of
 • u functioneert niet voldoende in Stokkum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stokkum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stokkum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stokkum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stokkum verblijft, dan mag uw werkgever in Stokkum u eveneens wel ontslaan.