Ontslag Stokkelaarsbrug

Uw werkgever in Stokkelaarsbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stokkelaarsbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stokkelaarsbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stokkelaarsbrug. Uw werkgever in Stokkelaarsbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stokkelaarsbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stokkelaarsbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stokkelaarsbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stokkelaarsbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stokkelaarsbrug of met bevallingsverlof bent in Stokkelaarsbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stokkelaarsbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stokkelaarsbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stokkelaarsbrug
 • Als u in Stokkelaarsbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stokkelaarsbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Stokkelaarsbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stokkelaarsbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stokkelaarsbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stokkelaarsbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stokkelaarsbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stokkelaarsbrug. Uitzonderingen in Stokkelaarsbrug;
 • Als uw werkgever in Stokkelaarsbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stokkelaarsbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stokkelaarsbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stokkelaarsbrug niet geschikt voor uw werk in Stokkelaarsbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Stokkelaarsbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stokkelaarsbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stokkelaarsbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stokkelaarsbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stokkelaarsbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Stokkelaarsbrug u eveneens wel ontslaan.