Ontslag Stokhem

Uw werkgever in Stokhem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stokhem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stokhem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stokhem. Uw werkgever in Stokhem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stokhem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stokhem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stokhem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stokhem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stokhem of met bevallingsverlof bent in Stokhem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stokhem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stokhem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stokhem
 • Als u in Stokhem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stokhem wilt opnemen;
 • Omdat u in Stokhem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stokhem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stokhem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stokhem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stokhem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stokhem. Uitzonderingen in Stokhem;
 • Als uw werkgever in Stokhem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stokhem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stokhem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stokhem niet geschikt voor uw werk in Stokhem of
 • u functioneert niet voldoende in Stokhem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stokhem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stokhem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stokhem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stokhem verblijft, dan mag uw werkgever in Stokhem u eveneens wel ontslaan.