Ontslag Stobben

Uw werkgever in Stobben mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stobben zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stobben

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stobben. Uw werkgever in Stobben mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stobben arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stobben niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stobben te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stobben u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stobben of met bevallingsverlof bent in Stobben.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stobben kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stobben die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stobben
 • Als u in Stobben lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stobben wilt opnemen;
 • Omdat u in Stobben lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stobben lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stobben wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stobben op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stobben

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stobben. Uitzonderingen in Stobben;
 • Als uw werkgever in Stobben bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stobben aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stobben gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stobben niet geschikt voor uw werk in Stobben of
 • u functioneert niet voldoende in Stobben.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stobben

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stobben niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stobben of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stobben verblijft, dan mag uw werkgever in Stobben u eveneens wel ontslaan.