Ontslag Stitswerd

Uw werkgever in Stitswerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stitswerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stitswerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stitswerd. Uw werkgever in Stitswerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stitswerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stitswerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stitswerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stitswerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stitswerd of met bevallingsverlof bent in Stitswerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stitswerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stitswerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stitswerd
 • Als u in Stitswerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stitswerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Stitswerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stitswerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stitswerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stitswerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stitswerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stitswerd. Uitzonderingen in Stitswerd;
 • Als uw werkgever in Stitswerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stitswerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stitswerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stitswerd niet geschikt voor uw werk in Stitswerd of
 • u functioneert niet voldoende in Stitswerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stitswerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stitswerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stitswerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stitswerd verblijft, dan mag uw werkgever in Stitswerd u eveneens wel ontslaan.