Ontslag Stiphout

Uw werkgever in Stiphout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stiphout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stiphout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stiphout. Uw werkgever in Stiphout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stiphout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stiphout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stiphout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stiphout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stiphout of met bevallingsverlof bent in Stiphout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stiphout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stiphout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stiphout
 • Als u in Stiphout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stiphout wilt opnemen;
 • Omdat u in Stiphout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stiphout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stiphout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stiphout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stiphout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stiphout. Uitzonderingen in Stiphout;
 • Als uw werkgever in Stiphout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stiphout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stiphout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stiphout niet geschikt voor uw werk in Stiphout of
 • u functioneert niet voldoende in Stiphout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stiphout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stiphout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stiphout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stiphout verblijft, dan mag uw werkgever in Stiphout u eveneens wel ontslaan.