Ontslag Stipdonk

Uw werkgever in Stipdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stipdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stipdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stipdonk. Uw werkgever in Stipdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stipdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stipdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stipdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stipdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stipdonk of met bevallingsverlof bent in Stipdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stipdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stipdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stipdonk
 • Als u in Stipdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stipdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Stipdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stipdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stipdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stipdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stipdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stipdonk. Uitzonderingen in Stipdonk;
 • Als uw werkgever in Stipdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stipdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stipdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stipdonk niet geschikt voor uw werk in Stipdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Stipdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stipdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stipdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stipdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stipdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Stipdonk u eveneens wel ontslaan.