Ontslag Stiens

Uw werkgever in Stiens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stiens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stiens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stiens. Uw werkgever in Stiens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stiens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stiens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stiens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stiens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stiens of met bevallingsverlof bent in Stiens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stiens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stiens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stiens
 • Als u in Stiens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stiens wilt opnemen;
 • Omdat u in Stiens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stiens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stiens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stiens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stiens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stiens. Uitzonderingen in Stiens;
 • Als uw werkgever in Stiens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stiens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stiens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stiens niet geschikt voor uw werk in Stiens of
 • u functioneert niet voldoende in Stiens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stiens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stiens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stiens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stiens verblijft, dan mag uw werkgever in Stiens u eveneens wel ontslaan.