Ontslag Stiem

Uw werkgever in Stiem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stiem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stiem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stiem. Uw werkgever in Stiem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stiem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stiem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stiem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stiem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stiem of met bevallingsverlof bent in Stiem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stiem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stiem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stiem
 • Als u in Stiem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stiem wilt opnemen;
 • Omdat u in Stiem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stiem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stiem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stiem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stiem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stiem. Uitzonderingen in Stiem;
 • Als uw werkgever in Stiem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stiem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stiem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stiem niet geschikt voor uw werk in Stiem of
 • u functioneert niet voldoende in Stiem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stiem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stiem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stiem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stiem verblijft, dan mag uw werkgever in Stiem u eveneens wel ontslaan.