Ontslag Stieltjeskanaal

Uw werkgever in Stieltjeskanaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stieltjeskanaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stieltjeskanaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stieltjeskanaal. Uw werkgever in Stieltjeskanaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stieltjeskanaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stieltjeskanaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stieltjeskanaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stieltjeskanaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stieltjeskanaal of met bevallingsverlof bent in Stieltjeskanaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stieltjeskanaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stieltjeskanaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stieltjeskanaal
 • Als u in Stieltjeskanaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stieltjeskanaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Stieltjeskanaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stieltjeskanaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stieltjeskanaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stieltjeskanaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stieltjeskanaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stieltjeskanaal. Uitzonderingen in Stieltjeskanaal;
 • Als uw werkgever in Stieltjeskanaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stieltjeskanaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stieltjeskanaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stieltjeskanaal niet geschikt voor uw werk in Stieltjeskanaal of
 • u functioneert niet voldoende in Stieltjeskanaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stieltjeskanaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stieltjeskanaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stieltjeskanaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stieltjeskanaal verblijft, dan mag uw werkgever in Stieltjeskanaal u eveneens wel ontslaan.