Ontslag Steyl

Uw werkgever in Steyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steyl. Uw werkgever in Steyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steyl of met bevallingsverlof bent in Steyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steyl
 • Als u in Steyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Steyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steyl. Uitzonderingen in Steyl;
 • Als uw werkgever in Steyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steyl niet geschikt voor uw werk in Steyl of
 • u functioneert niet voldoende in Steyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steyl verblijft, dan mag uw werkgever in Steyl u eveneens wel ontslaan.