Ontslag Stevert

Uw werkgever in Stevert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stevert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stevert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stevert. Uw werkgever in Stevert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stevert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stevert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stevert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stevert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stevert of met bevallingsverlof bent in Stevert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stevert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stevert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stevert
 • Als u in Stevert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stevert wilt opnemen;
 • Omdat u in Stevert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stevert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stevert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stevert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stevert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stevert. Uitzonderingen in Stevert;
 • Als uw werkgever in Stevert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stevert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stevert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stevert niet geschikt voor uw werk in Stevert of
 • u functioneert niet voldoende in Stevert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stevert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stevert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stevert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stevert verblijft, dan mag uw werkgever in Stevert u eveneens wel ontslaan.