Ontslag Stevensweert

Uw werkgever in Stevensweert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stevensweert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stevensweert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stevensweert. Uw werkgever in Stevensweert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stevensweert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stevensweert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stevensweert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stevensweert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stevensweert of met bevallingsverlof bent in Stevensweert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stevensweert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stevensweert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stevensweert
 • Als u in Stevensweert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stevensweert wilt opnemen;
 • Omdat u in Stevensweert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stevensweert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stevensweert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stevensweert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stevensweert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stevensweert. Uitzonderingen in Stevensweert;
 • Als uw werkgever in Stevensweert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stevensweert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stevensweert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stevensweert niet geschikt voor uw werk in Stevensweert of
 • u functioneert niet voldoende in Stevensweert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stevensweert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stevensweert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stevensweert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stevensweert verblijft, dan mag uw werkgever in Stevensweert u eveneens wel ontslaan.