Ontslag Stevensbeek

Uw werkgever in Stevensbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stevensbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stevensbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stevensbeek. Uw werkgever in Stevensbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stevensbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stevensbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stevensbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stevensbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stevensbeek of met bevallingsverlof bent in Stevensbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stevensbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stevensbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stevensbeek
 • Als u in Stevensbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stevensbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Stevensbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stevensbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stevensbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stevensbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stevensbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stevensbeek. Uitzonderingen in Stevensbeek;
 • Als uw werkgever in Stevensbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stevensbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stevensbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stevensbeek niet geschikt voor uw werk in Stevensbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Stevensbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stevensbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stevensbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stevensbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stevensbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Stevensbeek u eveneens wel ontslaan.