Ontslag Steurgat

Uw werkgever in Steurgat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steurgat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steurgat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steurgat. Uw werkgever in Steurgat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steurgat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steurgat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steurgat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steurgat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steurgat of met bevallingsverlof bent in Steurgat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steurgat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steurgat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steurgat
 • Als u in Steurgat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steurgat wilt opnemen;
 • Omdat u in Steurgat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steurgat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steurgat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steurgat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steurgat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steurgat. Uitzonderingen in Steurgat;
 • Als uw werkgever in Steurgat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steurgat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steurgat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steurgat niet geschikt voor uw werk in Steurgat of
 • u functioneert niet voldoende in Steurgat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steurgat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steurgat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steurgat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steurgat verblijft, dan mag uw werkgever in Steurgat u eveneens wel ontslaan.