Ontslag Sterreschans

Uw werkgever in Sterreschans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sterreschans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sterreschans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sterreschans. Uw werkgever in Sterreschans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sterreschans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sterreschans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sterreschans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sterreschans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sterreschans of met bevallingsverlof bent in Sterreschans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sterreschans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sterreschans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sterreschans
 • Als u in Sterreschans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sterreschans wilt opnemen;
 • Omdat u in Sterreschans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sterreschans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sterreschans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sterreschans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sterreschans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sterreschans. Uitzonderingen in Sterreschans;
 • Als uw werkgever in Sterreschans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sterreschans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sterreschans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sterreschans niet geschikt voor uw werk in Sterreschans of
 • u functioneert niet voldoende in Sterreschans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sterreschans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sterreschans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sterreschans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sterreschans verblijft, dan mag uw werkgever in Sterreschans u eveneens wel ontslaan.