Ontslag Sterksel

Uw werkgever in Sterksel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sterksel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sterksel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sterksel. Uw werkgever in Sterksel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sterksel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sterksel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sterksel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sterksel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sterksel of met bevallingsverlof bent in Sterksel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sterksel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sterksel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sterksel
 • Als u in Sterksel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sterksel wilt opnemen;
 • Omdat u in Sterksel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sterksel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sterksel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sterksel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sterksel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sterksel. Uitzonderingen in Sterksel;
 • Als uw werkgever in Sterksel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sterksel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sterksel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sterksel niet geschikt voor uw werk in Sterksel of
 • u functioneert niet voldoende in Sterksel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sterksel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sterksel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sterksel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sterksel verblijft, dan mag uw werkgever in Sterksel u eveneens wel ontslaan.