Ontslag Sterkenburg

Uw werkgever in Sterkenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sterkenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sterkenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sterkenburg. Uw werkgever in Sterkenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sterkenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sterkenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sterkenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sterkenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sterkenburg of met bevallingsverlof bent in Sterkenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sterkenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sterkenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sterkenburg
 • Als u in Sterkenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sterkenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Sterkenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sterkenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sterkenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sterkenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sterkenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sterkenburg. Uitzonderingen in Sterkenburg;
 • Als uw werkgever in Sterkenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sterkenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sterkenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sterkenburg niet geschikt voor uw werk in Sterkenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Sterkenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sterkenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sterkenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sterkenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sterkenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Sterkenburg u eveneens wel ontslaan.