Ontslag Stepelo

Uw werkgever in Stepelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stepelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stepelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stepelo. Uw werkgever in Stepelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stepelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stepelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stepelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stepelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stepelo of met bevallingsverlof bent in Stepelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stepelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stepelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stepelo
 • Als u in Stepelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stepelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Stepelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stepelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stepelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stepelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stepelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stepelo. Uitzonderingen in Stepelo;
 • Als uw werkgever in Stepelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stepelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stepelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stepelo niet geschikt voor uw werk in Stepelo of
 • u functioneert niet voldoende in Stepelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stepelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stepelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stepelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stepelo verblijft, dan mag uw werkgever in Stepelo u eveneens wel ontslaan.