Ontslag Stenenheul

Uw werkgever in Stenenheul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stenenheul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stenenheul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stenenheul. Uw werkgever in Stenenheul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stenenheul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stenenheul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stenenheul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stenenheul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stenenheul of met bevallingsverlof bent in Stenenheul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stenenheul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stenenheul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stenenheul
 • Als u in Stenenheul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stenenheul wilt opnemen;
 • Omdat u in Stenenheul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stenenheul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stenenheul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stenenheul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stenenheul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stenenheul. Uitzonderingen in Stenenheul;
 • Als uw werkgever in Stenenheul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stenenheul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stenenheul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stenenheul niet geschikt voor uw werk in Stenenheul of
 • u functioneert niet voldoende in Stenenheul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stenenheul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stenenheul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stenenheul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stenenheul verblijft, dan mag uw werkgever in Stenenheul u eveneens wel ontslaan.