Ontslag Stellendam

Uw werkgever in Stellendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stellendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stellendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stellendam. Uw werkgever in Stellendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stellendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stellendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stellendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stellendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stellendam of met bevallingsverlof bent in Stellendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stellendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stellendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stellendam
 • Als u in Stellendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stellendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Stellendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stellendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stellendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stellendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stellendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stellendam. Uitzonderingen in Stellendam;
 • Als uw werkgever in Stellendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stellendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stellendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stellendam niet geschikt voor uw werk in Stellendam of
 • u functioneert niet voldoende in Stellendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stellendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stellendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stellendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stellendam verblijft, dan mag uw werkgever in Stellendam u eveneens wel ontslaan.