Ontslag Blijdenstein

Uw werkgever in Blijdenstein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blijdenstein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blijdenstein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blijdenstein. Uw werkgever in Blijdenstein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blijdenstein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blijdenstein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blijdenstein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blijdenstein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blijdenstein of met bevallingsverlof bent in Blijdenstein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blijdenstein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blijdenstein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blijdenstein
 • Als u in Blijdenstein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blijdenstein wilt opnemen;
 • Omdat u in Blijdenstein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blijdenstein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blijdenstein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blijdenstein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blijdenstein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blijdenstein. Uitzonderingen in Blijdenstein;
 • Als uw werkgever in Blijdenstein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blijdenstein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blijdenstein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blijdenstein niet geschikt voor uw werk in Blijdenstein of
 • u functioneert niet voldoende in Blijdenstein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blijdenstein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blijdenstein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blijdenstein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blijdenstein verblijft, dan mag uw werkgever in Blijdenstein u eveneens wel ontslaan.