Ontslag Steggerda

Uw werkgever in Steggerda mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steggerda zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steggerda

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steggerda. Uw werkgever in Steggerda mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steggerda arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steggerda niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steggerda te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steggerda u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steggerda of met bevallingsverlof bent in Steggerda.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steggerda kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steggerda die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steggerda
 • Als u in Steggerda lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steggerda wilt opnemen;
 • Omdat u in Steggerda lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steggerda lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steggerda wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steggerda op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steggerda

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steggerda. Uitzonderingen in Steggerda;
 • Als uw werkgever in Steggerda bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steggerda aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steggerda gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steggerda niet geschikt voor uw werk in Steggerda of
 • u functioneert niet voldoende in Steggerda.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steggerda

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steggerda niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steggerda of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steggerda verblijft, dan mag uw werkgever in Steggerda u eveneens wel ontslaan.