Ontslag Stegerveld

Uw werkgever in Stegerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stegerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stegerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stegerveld. Uw werkgever in Stegerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stegerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stegerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stegerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stegerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stegerveld of met bevallingsverlof bent in Stegerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stegerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stegerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stegerveld
 • Als u in Stegerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stegerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Stegerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stegerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stegerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stegerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stegerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stegerveld. Uitzonderingen in Stegerveld;
 • Als uw werkgever in Stegerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stegerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stegerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stegerveld niet geschikt voor uw werk in Stegerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Stegerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stegerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stegerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stegerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stegerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Stegerveld u eveneens wel ontslaan.