Ontslag Stegen

Uw werkgever in Stegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stegen. Uw werkgever in Stegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stegen of met bevallingsverlof bent in Stegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stegen
 • Als u in Stegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Stegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stegen. Uitzonderingen in Stegen;
 • Als uw werkgever in Stegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stegen niet geschikt voor uw werk in Stegen of
 • u functioneert niet voldoende in Stegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stegen verblijft, dan mag uw werkgever in Stegen u eveneens wel ontslaan.