Ontslag Steenwijksmoer

Uw werkgever in Steenwijksmoer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenwijksmoer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenwijksmoer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenwijksmoer. Uw werkgever in Steenwijksmoer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenwijksmoer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenwijksmoer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenwijksmoer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenwijksmoer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenwijksmoer of met bevallingsverlof bent in Steenwijksmoer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenwijksmoer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenwijksmoer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenwijksmoer
 • Als u in Steenwijksmoer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenwijksmoer wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenwijksmoer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenwijksmoer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenwijksmoer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenwijksmoer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenwijksmoer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenwijksmoer. Uitzonderingen in Steenwijksmoer;
 • Als uw werkgever in Steenwijksmoer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenwijksmoer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenwijksmoer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenwijksmoer niet geschikt voor uw werk in Steenwijksmoer of
 • u functioneert niet voldoende in Steenwijksmoer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenwijksmoer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenwijksmoer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenwijksmoer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenwijksmoer verblijft, dan mag uw werkgever in Steenwijksmoer u eveneens wel ontslaan.