Ontslag Steenwijkerwold

Uw werkgever in Steenwijkerwold mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenwijkerwold zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenwijkerwold

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenwijkerwold. Uw werkgever in Steenwijkerwold mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenwijkerwold arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenwijkerwold niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenwijkerwold te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenwijkerwold u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenwijkerwold of met bevallingsverlof bent in Steenwijkerwold.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenwijkerwold kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenwijkerwold die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenwijkerwold
 • Als u in Steenwijkerwold lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenwijkerwold wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenwijkerwold lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenwijkerwold lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenwijkerwold wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenwijkerwold op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenwijkerwold

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenwijkerwold. Uitzonderingen in Steenwijkerwold;
 • Als uw werkgever in Steenwijkerwold bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenwijkerwold aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenwijkerwold gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenwijkerwold niet geschikt voor uw werk in Steenwijkerwold of
 • u functioneert niet voldoende in Steenwijkerwold.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenwijkerwold

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenwijkerwold niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenwijkerwold of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenwijkerwold verblijft, dan mag uw werkgever in Steenwijkerwold u eveneens wel ontslaan.