Ontslag Steenwijk

Uw werkgever in Steenwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenwijk. Uw werkgever in Steenwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenwijk of met bevallingsverlof bent in Steenwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenwijk
 • Als u in Steenwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenwijk. Uitzonderingen in Steenwijk;
 • Als uw werkgever in Steenwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenwijk niet geschikt voor uw werk in Steenwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Steenwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Steenwijk u eveneens wel ontslaan.