Ontslag Steenvak /stienfek

Uw werkgever in Steenvak /stienfek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenvak /stienfek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenvak /stienfek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenvak /stienfek. Uw werkgever in Steenvak /stienfek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenvak /stienfek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenvak /stienfek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenvak /stienfek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenvak /stienfek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenvak /stienfek of met bevallingsverlof bent in Steenvak /stienfek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenvak /stienfek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenvak /stienfek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenvak /stienfek
 • Als u in Steenvak /stienfek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenvak /stienfek wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenvak /stienfek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenvak /stienfek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenvak /stienfek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenvak /stienfek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenvak /stienfek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenvak /stienfek. Uitzonderingen in Steenvak /stienfek;
 • Als uw werkgever in Steenvak /stienfek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenvak /stienfek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenvak /stienfek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenvak /stienfek niet geschikt voor uw werk in Steenvak /stienfek of
 • u functioneert niet voldoende in Steenvak /stienfek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenvak /stienfek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenvak /stienfek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenvak /stienfek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenvak /stienfek verblijft, dan mag uw werkgever in Steenvak /stienfek u eveneens wel ontslaan.