Ontslag Steensel

Uw werkgever in Steensel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steensel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steensel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steensel. Uw werkgever in Steensel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steensel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steensel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steensel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steensel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steensel of met bevallingsverlof bent in Steensel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steensel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steensel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steensel
 • Als u in Steensel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steensel wilt opnemen;
 • Omdat u in Steensel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steensel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steensel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steensel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steensel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steensel. Uitzonderingen in Steensel;
 • Als uw werkgever in Steensel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steensel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steensel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steensel niet geschikt voor uw werk in Steensel of
 • u functioneert niet voldoende in Steensel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steensel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steensel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steensel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steensel verblijft, dan mag uw werkgever in Steensel u eveneens wel ontslaan.