Ontslag Steenplaats

Uw werkgever in Steenplaats mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenplaats zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenplaats

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenplaats. Uw werkgever in Steenplaats mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenplaats arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenplaats niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenplaats te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenplaats u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenplaats of met bevallingsverlof bent in Steenplaats.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenplaats kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenplaats die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenplaats
 • Als u in Steenplaats lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenplaats wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenplaats lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenplaats lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenplaats wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenplaats op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenplaats

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenplaats. Uitzonderingen in Steenplaats;
 • Als uw werkgever in Steenplaats bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenplaats aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenplaats gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenplaats niet geschikt voor uw werk in Steenplaats of
 • u functioneert niet voldoende in Steenplaats.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenplaats

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenplaats niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenplaats of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenplaats verblijft, dan mag uw werkgever in Steenplaats u eveneens wel ontslaan.