Ontslag Steenpaal

Uw werkgever in Steenpaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenpaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenpaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenpaal. Uw werkgever in Steenpaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenpaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenpaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenpaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenpaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenpaal of met bevallingsverlof bent in Steenpaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenpaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenpaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenpaal
 • Als u in Steenpaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenpaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenpaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenpaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenpaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenpaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenpaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenpaal. Uitzonderingen in Steenpaal;
 • Als uw werkgever in Steenpaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenpaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenpaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenpaal niet geschikt voor uw werk in Steenpaal of
 • u functioneert niet voldoende in Steenpaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenpaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenpaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenpaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenpaal verblijft, dan mag uw werkgever in Steenpaal u eveneens wel ontslaan.