Ontslag Steenovens

Uw werkgever in Steenovens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenovens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenovens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenovens. Uw werkgever in Steenovens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenovens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenovens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenovens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenovens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenovens of met bevallingsverlof bent in Steenovens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenovens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenovens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenovens
 • Als u in Steenovens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenovens wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenovens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenovens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenovens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenovens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenovens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenovens. Uitzonderingen in Steenovens;
 • Als uw werkgever in Steenovens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenovens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenovens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenovens niet geschikt voor uw werk in Steenovens of
 • u functioneert niet voldoende in Steenovens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenovens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenovens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenovens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenovens verblijft, dan mag uw werkgever in Steenovens u eveneens wel ontslaan.