Ontslag Steenoven

Uw werkgever in Steenoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenoven. Uw werkgever in Steenoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenoven of met bevallingsverlof bent in Steenoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenoven
 • Als u in Steenoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenoven. Uitzonderingen in Steenoven;
 • Als uw werkgever in Steenoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenoven niet geschikt voor uw werk in Steenoven of
 • u functioneert niet voldoende in Steenoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenoven verblijft, dan mag uw werkgever in Steenoven u eveneens wel ontslaan.