Ontslag Steenhoven

Uw werkgever in Steenhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenhoven. Uw werkgever in Steenhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenhoven of met bevallingsverlof bent in Steenhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenhoven
 • Als u in Steenhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenhoven. Uitzonderingen in Steenhoven;
 • Als uw werkgever in Steenhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenhoven niet geschikt voor uw werk in Steenhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Steenhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Steenhoven u eveneens wel ontslaan.