Ontslag Steenenkruis

Uw werkgever in Steenenkruis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenenkruis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenenkruis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenenkruis. Uw werkgever in Steenenkruis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenenkruis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenenkruis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenenkruis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenenkruis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenenkruis of met bevallingsverlof bent in Steenenkruis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenenkruis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenenkruis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenenkruis
 • Als u in Steenenkruis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenenkruis wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenenkruis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenenkruis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenenkruis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenenkruis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenenkruis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenenkruis. Uitzonderingen in Steenenkruis;
 • Als uw werkgever in Steenenkruis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenenkruis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenenkruis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenenkruis niet geschikt voor uw werk in Steenenkruis of
 • u functioneert niet voldoende in Steenenkruis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenenkruis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenenkruis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenenkruis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenenkruis verblijft, dan mag uw werkgever in Steenenkruis u eveneens wel ontslaan.