Ontslag Steenenkamer

Uw werkgever in Steenenkamer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenenkamer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenenkamer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenenkamer. Uw werkgever in Steenenkamer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenenkamer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenenkamer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenenkamer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenenkamer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenenkamer of met bevallingsverlof bent in Steenenkamer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenenkamer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenenkamer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenenkamer
 • Als u in Steenenkamer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenenkamer wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenenkamer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenenkamer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenenkamer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenenkamer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenenkamer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenenkamer. Uitzonderingen in Steenenkamer;
 • Als uw werkgever in Steenenkamer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenenkamer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenenkamer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenenkamer niet geschikt voor uw werk in Steenenkamer of
 • u functioneert niet voldoende in Steenenkamer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenenkamer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenenkamer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenenkamer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenenkamer verblijft, dan mag uw werkgever in Steenenkamer u eveneens wel ontslaan.