Ontslag Steenderen

Uw werkgever in Steenderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenderen. Uw werkgever in Steenderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenderen of met bevallingsverlof bent in Steenderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenderen
 • Als u in Steenderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenderen. Uitzonderingen in Steenderen;
 • Als uw werkgever in Steenderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenderen niet geschikt voor uw werk in Steenderen of
 • u functioneert niet voldoende in Steenderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenderen verblijft, dan mag uw werkgever in Steenderen u eveneens wel ontslaan.